Loading...

Corona

Protocol Zomerkamp 2021

Gezondheidscheck

Voor aanvang van het kamp dient iedereen een gezondheidscheck te doen met zijn of haar ouder/begeleider. Wanneer één van de vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan het kamp(geef dit dan ook meteen door aan de hoofdleiding). De gezondheidscheck zit in de door iedereen verkregen kampkrant. Op deze manier kun je vooraf bepalen of je mee kunt op kamp. Zo komt niemand voor vervelende verrassingen te staan bij aankomst. De vragen uit de gezondheidscheck zijn ook tijdens het kamp van belang. Krijgt iemand tijdens het kamp toch klachten, of moet iemand door een contact wat hij of zij voor het kamp heeft gehad in quarantaine? Dan moet de begeleider of deelnemer naar huis. Hierop aangevuld zullen alle begeleiders voorafgaand aan het kamp een test doen.

Chronische klachten

Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen mee op kamp. Geef dit wel aan tijdens het huisbezoek. Bij het ontstaan van andere klachten gaan we wel over op de noodprocedure (Zie 4.)

Kinderen of begeleiders die in de periode voor het kamp klachten ontwikkelen en zich laten testen bij de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij klachtenvrij zijn, mee op kamp. Indien een deelnemer of begeleider zich niet laat testen, geldt dat hij/zij 24 uur klachtenvrij moet zijn om mee te kunnen op kamp. Het is in deze gevallen mogelijk later in te stromen, een uitzondering hierop is als je onderdeel uitmaakt van het bron- en contactonderzoek en nog in quarantaine moet blijven.

Op kamp in kampbubbels

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan én te voorkomen dat één of meerdere deelnemers of begeleiders tijdens kamp ziek worden, gaan we op kamp in een kampbubbel. Door als kampbubbel op kamp te gaan en externe contacten zoveel mogelijk te beperken, hopen we het virus buiten de deur te houden. Gezond van huis en gezond weer thuis.

In de bubbel:

• De kampbubbel gaat in vanaf het moment dat we vertrekken.
• We voorkomen zoveel mogelijk het contact met mensen van buiten de bubbel.
⦁ Bij activiteiten buiten het kampterrein wordt contact met anderen gemeden.
• Ouder- en bezoekdagen zijn niet mogelijk omdat de bubbel hiermee onvoldoende in stand wordt gehouden en het aantal externe contacten te groot is.
• Te allen tijde geldt: we vermijden de drukte!

Noodprocedure

Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed de protocollen op het kamp ook worden nageleefd, er kan altijd iemand ziek worden. Daarvoor zijn deze voorzorgsmaatregelen en noodprocedurestappen.

• Iedereen dient ziekteverschijnselen direct te melden, houdt hierbij ook anderen in de gaten.
⦁ Voor mogelijke besmettingen maken we een afgezonderde plek bij het leidinghok(buiten), hier kan degene afgezonderd van de rest wachten op zijn/haar ouders/begeleiders. Hierbij zal ten alle tijden een begeleider bij in de buurt zijn op uiteraard gepaste afstand en met PBM’s.

Bij ziekteverschijnselen op kamp:

• We letten goed op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij Covid-19 zijn: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
• Natuurlijk gaan we realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts.
• Bij deze klachten wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd op de daarvoor ingerichte plaats.
• De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de desbetreffende kind direct op. Dit geldt uiteraard ook voor de leiding.
• Word je hierna positief getest meldt dit dan bij de hoofdleiding.
• Niet alle deelnemers in de kampbubbel hoeven naar huis of in quarantaine, tenzij de GGD hier aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de organisator. (Bron https://www.samenopkamp.nl/)

Bij klachten na kamp:

• Krijgt iemand tot 5 dagen ná kamp klachten? Laat dit dan weten aan de hoofdleiding, hierna zullen we in contact blijven en bij een eventuele positieve test kunnen we dit dan in goed overleg communiceren aan betrokkenen.

Algemeen

• We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten.
• We zorgen 24 uur per dag voor ventilatie van de slaaptenten en andere gezamenlijke ruimtes in tenten.
• Leiding rijden te allen tijde met elkaar om in de bubbel te blijven. Kinderen kunnen met ouders meerijden (mits nodig). Vanaf 13 jaar geldt het advies een mondkapje te dragen, wij zouden het fijn vinden als iedereen dit doet, we zullen er voor zorgen dat er mondkapjes aanwezig zijn.

Schoonmaak

• we maken het sanitair (toiletten, douches, wastafels) minimaal 3x per dag schoon met daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
⦁ Ook zullen we zorgen voor voldoende was mogelijkheden.
⦁ De regels gelden voor iedereen, ook degene die reeds gevaccineerd zijn.

BEDANKT!

Als zomerkamp organisatie willen we alle bedrijven die ons afgelopen jaar hebben gesponsord van harte bedanken. We hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie steun kunnen rekenen.

De Zomerkamp Crew.